In 2014 worden serviceflats niet meer gewaardeerd naar WOZ-waarde maar naar verkoopwaarde. De verkoopwaarde houdt rekening met zaken waardoor een serviceflat moeilijk verkoopbaar is. Een voorbeeld hiervan zijn de servicekosten. De WOZ-waarde houdt hier geen rekening mee.